MÜSLÜMAN HERŞEYDE HAYIR BİLİR

Evet, her şeyde hayır vardır. Müslüman böyle düşünecek, böyle diyecek ve buna inanacak, öylece olayları karşılayacaktır.

İnanan, olayların sebeplerini boş ve anlamsız şeylere bağlamayacak, doğru bir şekilde yorumlayacaktır.

Müslüman, elinden çıkana üzülmeyecek, eline geçenle de şımarmayacaktır. (Hadid: 23)

Cenab -ı Allah, Kârun’a bol mal vermişti o da şımarmış, kavmi ona: “Şımarma Allah şımaranları sevmez” dedi. (Kasas: 76)

– “Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdindedir, hem sevapca daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır.” (Kehf Suresi: 46)

MÜSLÜMAN NASIL YAŞAYACAK?

Her şeyde hayır vardır. Allah’ım! Her şeyin hayırlısını ver, diyecek.

Olayların ardından “böylesi hayırlıymış” diyecek.

Eline geçenle aşırı sevinmeyecek, elinden çıkan için üzülmeyecek.

Kendinden yukarıdakilere bakmayacak, böylece üzülmeyecek, kendinden aşağıdakilere bakıp haline şükredecek, sabredecek.

Her olaya hayır gözü ile bakacak. “Hayırdır inşallah” diyecek.

Olumsuz gibi görülen olaylar için “Aksi şeytan” diyerek, kötüye yormayacak. “Bunda da bir hayır, bir hikmet vardır” diyecek. Rüya görünce hep hayra, iyiye yoracak.

Allah hiçbir şeyi boş ve manasız yaratmamıştır. Aynı zamanda kötü olarak da yaratmamıştır. Allah kötülüğe razı olmaz, diyecek.

Allah şeytanı yarattığında şeytan kötü değildi. Meleklerin hocasıydı. Bugün kötü insan da, kötü olarak yaratılmamış, İslam fıtratı üzerine yaratılmıştır.

Cenab -ı Allah insanı zulmetmez. Kur’an-da: “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir.” (Nisa: 79) buyrulur.

ŞEYTAN İNSANA HAYRI GÖSTERMEMEYE ÇALIŞIR

Şeytanın görevlerinden biri de insanı hayırdan, sevaptan ve güzelliklerden alıkoymak için çaba sarf etmesidir.

Kur’an-da: “Şeytan sizi fakir olmakla korkutur ve size cimriliği telkin eder” buyrulur. (Bakara: 268)

İyilik ve hayır konusunda devamlı şeytan vesvese verir. Kur’an: “Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah’a sığın.” (A’raf: 200) buyurarak insanı uyarıyor. O zaman Müslüman ne diyecek, ben Allah’a inandım diyecek.

İnsan hayra da şerre de meyyal olarak yaratılmıştır. Allah insana iyiyi veya kötüyü seçme imkanı vermiş, insanı iradesiyle baş başa bırakmıştır:

Kur’an-da “Şüphesiz biz doğru yolu gösterdik; ister şükreder, ister nankörlük…” (İnsan suresi: 3) buyrulur.

“Kim doğru yolu seçerse, kendi lehinedir. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapmış olur.” (Zümer suresi: 41)

İnsanın istediğinin yanında niyeti de çok önemlidir.

Hz. Peygamber: “Ameller niyete göredir” buyrulmuştur.

Bir hadiste de: “Allah yolunda şehit olmayı candan isteyen kimse, şehit olmasa dahi şehitlik sevabına nail olur.” (R. Salihin: 1327) müjdesi vardır.

Bugün şehid sevabı alınacak ameller çok… yeter ki niyet halis olsun. Niyet iyi olunca, sonuç da iyi olur.

Olan bir şey de hayır vardır. Bir de olmayan bir şeyde hayır vardır. Bu “Neden?” sorusundan sonra insanın moralinin bozulup, üzülmesini engelleyecektir.

Kur’an-da: “Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki, Allah’ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.” (Al –i imran: 157) buyrulur. Bir ayette de:

“Kadınlarla güzel geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin. Hoşlanmadığınız bir şeyi, Allah çok hayırlı kılmış olabilir.” (Nisa: 19) “Hoşlanmadığınız huyları yanında hoşlanacağınız yönleri de vardır” buyuruyor.

Bir şeyin iyi ve hayır tarafını görebilmek çok önemlidir.

Dikeni görüp gülü görmemek olmaz.

Yarım bardağın illa boş tarafını görmek huysuzluktur.

Müslüman kendisinden daha iyi, daha zengin ve üstün olana bakmayacak, üzülmeyecek. Daha aşağıdakilere bakarak, daha zayıf, yoksul ve sakat olanlara bakıp haline şükredecek mutlu olmanın yolunu seçecek.

Mutlu olup olmamak biraz da insanın elindedir.

Her şeyin hayırlısını dilemeliyiz. Allah’ın takdirine de razı olmalıyız.

İnsan için her şey bir imtihandır. İyi de, kötü de, varlık da, yoksulluk da bizim için bir imtihandır.

Musa (as) der ki:

– Rabbim, sen kullarından ne zaman razı olursun?

Şöyle cevap alır:

– Kullarım ne zaman benden razı olursa!..

Kul ilahi takdire razı olmaktan başka ne yapabilir ki, Cenab-ı Allah’ın takdirini değiştirecek?…

Kul iki yüzlülük yapamaz. Yani işler iyi gidince memnun, kötü gidince isyan, bu olmaz. Her zaman razı, her zaman Allah’tan gelene kabul gerekir. Çünkü; neyin bizim yararımıza neyin de aleyhimize olduğunu bilemeyiz. Allah’ın bizden razı olmasını istiyorsak önce bizim ondan razı olmamız lazım… boyun eğmemiz, teslim olmamız lazım.

Kul, Cenab-ı Allah’ın takdir ve tasarrufuna razı olmadan, O’na teslim olmadan, nefsini razı etmeden Rabbini razı edemez. Sen bilirsin, sana havale ediyorum demeden olmaz.

Her kötü gibi görünen, üzüntü, sıkıntı veren olayda bizim için hikmetler ve hayırlar da olabilir.

Her güçlükte her sıkıntıda kolaylık vardır. Hem de iki kolaylık vardır.

Kur’an-da şöyle ifade ediliyor:

 “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.” (İnşirah: 5 – 6)

İnşirah suresinin bahsettiğimiz bu ayetleri nazil olduğunda peygamber Efendimiz (asm) gülerek çıkmış ve “Bir zorluk iki kolaylığa üstün gelemez. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Hakikaten güçlükle beraber kolaylık vardır” buyurmuştur.

ŞER NEDİR? HAYIR NEDİR? BİZ BİLEBİLİR MİYİZ?

Biz neyin hayırlı neyin de şer olduğunu bilemeyiz. Biz hayır zannederiz şer olur, şer zannederiz hayır olur.

Kur’an-da deniliyor ki “Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilemezsiniz.” (Bakara Suresi: 216)

Kafire ömür ve mühlet verilmesinde hayır yoktur. Bunu Allah şöyle bildirir:

“İnkar edenler sanmasınlar ki, kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını arttırmaları için fırsat veriyoruz.” (Al –i İmran: 178)

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.