İNSAN VE EĞİTİM

Eğitim kurumlarımız, “Kadim Medeniyetimizin” diriltici, herkese, her görüşe

hakkını verici, her tür fikre, düşünceye hikmet nazarıyla bakıcı, kuşatıcı ve kucaklayıcı

evrensel ilkelerine göre değil; bizi, Batılıların zihnen kölesi ve taklitçisi hâline getirici,

komplekse sürükleyici, tarih bilincimizi linç ve inkar edici, ruhumuzu yok edici, Batı'yı

kutsayıcı, bu topraklarda hiç bir karşılığı olmayan, jakoben yöntemlerle, dayatmalarla

şekillendirilmeye çalışıldı.

Batılı sömürgecilerin bu toprakları işgale yeltendiklerinde yapmaya cesaret bile

edemedikleri bu kültürel inkâr, zamanla kültürel intiharla sonuçlandı! Zamanla, ruhunu,

coşkusunu yitiren kuşaklar ortaya çıktı.

Binlerce yıldır, dünya tarihine yön veren, “Destan Yapmaktan Destan Yazmaya Fırsat

Bulamamış” bir milletin evlatları, yaptıkları ve yazdıkları tarihi inkara başlamışlardı.

Bugün bütün değerleri elinden alınmaya çalışılan bu millet, dört bir yandan kuşatılarak

hala yok edilmeye ve hala köleleştirilmeye çalışılıyor. İşte bu yüzden EĞİTİM, işte bu

yüzden İNSANA YATIRIM diyoruz.

Kendi sinir uçlarımıza yeniden dokunup uyuyan devi uyandırmalıyız. Dünyanın

bizden alıp geliştirdiği bütün bilim ve kültür hazinelerimize yeniden dönüp bizi biz yapan

kıymetleri diriltmeliyiz. Bu toplumun önünü açacak öncü insanlarının önünü kesmekle

meşgul olan nevzuhur ne güç ve düşünce varsa onları yoldan temizlemek ve geleceği pırıl

pırıl aydınlatacak düşünce insanlarının ve gençlerin önünü açmalıyız.

Türkiye'de, neredeyse bütün kurumlar, bizi biz yapan medeniyet iddialarımızı yok

saydı. İslam’ın değerleri “cahillere” Milli değerler falana, manevi değerler filana havale

edilerek; köksüz, geleneksiz, kültürsüz bir eğitim ve toplum anlayışı bina edilmeye

çalışıldı. Şimdi, Türkiye, deyim yerindeyse, yıldırım hızıyla, toplumun bütün kesimlerini

kucaklayarak, medeniyet iddialarını yeniden kuşanmalı, Türk’ün uyanacağı günü

bekleyen, Osmanlı torunlarına özlem duyan dünya mazlumlarının imdadına koşmalı.

Eğitimimiz ve eğitim sistemimiz; medeniyet iddialarıyla donanan, özgüveni

yüksek; pergelin sabit ayağını bizim medeniyet dinamiklerimize basan, pergelin hareketli

ayağıyla da bütün dünyaya, medeniyetlere, kültürlere açılan, insanlığın yükünü

omuzlarında taşıyan, çağ açacak, çağlayan olup yeniden insanlığı huzur ve sükunete

kavuşturacak, tebliğ misyonunu üstlenecek, özgüveni yüksek, “Yıldırımları Havada

Yakalayacak” öncü kuşaklar yetiştirecek bir eğitim sistemini hayata geçirmek ve o neslin

tohumlarını toprağa düşürmek gerekir.

EĞİTİMDE EN BÜYÜK HEDEF, KÖKÜ TOPRAĞINA BAĞLI AKLI VE

YÜREĞİ İLE DÜNYAYI KUŞATAN ÖNCÜ İNSAN YETİŞTİRMEK OLMALI!

Eğitimde hedefimiz, kendi medeniyet dinamikleriyle donanacak; aklı, imanı, ve

vicdanıyla insanlığın önünü açacak parlak öncü kuşaklar yetiştirmek olmalı!

modern Çağın bütün atılım ve yatırımları yapılmalı; ama insan faktörü asla atlanmamalı!

Asıl “yatırım” insana yapılmalı! Eğitimde, kültürde, fikir, bilim ve sanat devrim

niteliğinde atılımlara, yatırımlara imza atılmalı.

Her yatırımın bir insan ayağı olmalı, insan olmadan bütün maddî yatırımların kısa

devre yapacağı, ayağımıza dolanacağı, bizi yutup yok edeceği unutulmamalı!

Eğitimi, kültürü, gelecek nesilleri, eğitimi ve gençliği İHMAL edersek, geleceğimizi

İMHA etmiş, her yönüyle intihar etmiş oluruz!

Gerçeği konuşmaktan, gerçekleri görmekten korkmayalım. X,Y,Z kuşakları bir

birinden hızla koptu ve uzaklaşıyor, 15-25 yaş arası kuşağı neredeyse hepten kaybettik!

siyasiler, eğitimciler, anne ve babalar uykularınız kaçmıyor mu? Biz önümüzdeki 50 yılı,

100 yılı ne zaman ve nasıl planlayacağız? Daha kaç nesil kaybetmemiz gerekiyor? Biz 80

milyonluk Türkiye değiliz, biz bütün insanlığın huzurunu ve güvenini düşünen bir

anlayışın ve misyonun mirasçılarıyız.

Bizim destanlarımızın birçoğunun ana temasında dünyaya huzur ve adalet

dağıtmak vardır. Yetişmiş insanlarımız bu duygu ve düşüncelerin ışığı altında

yetiştirilmeli. İlmiyle, kültürüyle, inancıyla, yaşantısıyla, çalışkanlığı ve hoşgörüsüyle

bütün insanlığı kucaklayacak ve ona ışık olacak bir gençliğin hasret ve ümidiyle….

Sağlıcakla kalın.

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.