BAYRAM ARSLAN

BAYRAM ARSLAN

SURETİMİZ DE SİRETİMİZ DE GÜZEL OLMALI

Yüce Rabbimiz: ''Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık, [Tin, 95/4.] '' Allah size şekil verdi ve şeklinizi en güzel yaptı, [3Teğâbün, 64/3.] O Allah yarattığı her şeyi güzel yapandır, [Sâd, 32/7.] buyuruyor. İnsanın kalbi de kalıbı da doğru olmalı. Günümüz insanının birçoğundan duyduğumuz veya duyabileceğimiz şu söz aslında perdelenmeye &am..

HUZUR VE MUTLULUĞUN ALTIN ANAHTARLARI

Sabır, Sebat, Tahammül, Kanaat Ve Şükür Tüketim çağında ve tüketim toplumunda insanlarımız pek olmayan haslet: Sabır, Sebat, Tahammül, Kanaat Ve Şükür. Kanâat, elde olana râzı olmaktır. Azla yetinmek, ihtiyaçları asgarî ölçüde karşılayabilecek maddî imkânlarla iktifâ etmek, başkalarının elindekilere göz dikmemek ve fazla kazanma hırsından kurtulmak, kanaatin insandaki tezahürleridir.<..

KİM KİMİ DİNLİYOR

HERKES KENDİNİ DİNLEYECEK BİRİNİ ARIYOR DA DİNLEYEN KİM, YA DA DİNLEMEYE TALİP OLAN VAR MI? Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kâinat dinler. Diyor, Yunus Emre heyhat! Kalpler susmuş, dilleri anlayan yok. Kalabalıklar içinde kalmışız, herkes bağırıyor ama birbirini duyan yok. Halbuki biraz sesimizi kıssak herkesi, her şeyi hatta ölüyorum diye bağıran tabiatı, toprağı suyu duyacağız...

GÜLLER İÇİNDE GÜL OLMAK

“Ârif” isen; bir GÜL yeter, kokmaya, “Câhil” isen; gir bahçeye, yıkmaya. Gülüvermen için, "GÜL"ü vermem mi gerek, Haydi gülüm; gülüver de, "GÜL"ü vereyim... Havâce İstiyorsan Hakk’a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı toprak ol bağrında g&am..

HOŞÇA BAK ZATINA

“Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen”  (Şeyh Galip) “Ey insanoğlu! Kendine saygıyla/hürmetle yaklaş, iyi bak; çünkü sen kâinatta yaratılmışların özü/göz bebeği olan insansın.” İnsan olmak ya da insanı kamil olmak. İnsan oğlu yaratılmışların en hayırlısı “eşref-i mahlukat”tır. İstey..

İNSAN VE EĞİTİM

Eğitim kurumlarımız, “Kadim Medeniyetimizin” diriltici, herkese, her görüşe hakkını verici, her tür fikre, düşünceye hikmet nazarıyla bakıcı, kuşatıcı ve kucaklayıcı evrensel ilkelerine göre değil; bizi, Batılıların zihnen kölesi ve taklitçisi hâline getirici, komplekse sürükleyici, tarih bilincimizi linç ve inkar edici, ruhumuzu yok edici, Batı'yı ..

İNSANA VE İNSANLIĞA YATIRIM

Biz yıllarca insana yatırım yapmak yerine insanın dışıyla,kılık ve kıyafetiyle uğraşıp şanlı tarihimizin ulu gölgesinde tatil yapıp mali hülyalarda dolaşırken birileri atı alıp çoktan ne menzilleri aştı.Eğitimimizi başka modeller ve kapılar arkasında başka ellere bıraktık. Üç aylık, beş aylık planlamalarla, iki – üç yılda bir köklü değişimlerle yeni yeni eğitim modelleri denedik, hala da tam adını koyamadık...

Ödemiş Coğrafyası mı, Coğrafyada Ödemiş mi?

İbni Haldun asırlar önce “Coğrafya kaderdir.”demiş. Bu sözle kastedilen, yaşanılan yerin coğrafi şartlarının, üzerinde yaşayan insanların hayatına, yaşamının her noktasına tesir etmesidir. Bu söz ile kastedilen konular, genel olarak jeopolitik coğrafyanın alanına girer. Ülkelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri açısından ele alındığında hangi iklim kuşağında olduğunuz, yörenizde hangi doğal kaynaklara sahip olduğunuz veya olmadığı..

KİTLE KÜLTÜRÜ YA DA KÜLTÜR YOZLAŞMASI

Kapitalizmin ortaya koyduğu üret-sat ve tüket modeli maalesef günümüzde bir kitle kültürüdoğurmuştur. Kitle Kültürü ve Kültür Endüstrisi, Sanayileşme, kentleşme, modernleşme süreçlerine bağlı olarak gelişen kitle kültürü, modernleşme sürecini tamamlamış toplumlarda, popüler kültüre ve sonuçta da kitle kültür&am..