BAYRAM ARSLAN

BAYRAM ARSLAN

İNSANA VE İNSANLIĞA YATIRIM

Biz yıllarca insana yatırım yapmak yerine insanın dışıyla,kılık ve kıyafetiyle uğraşıp şanlı tarihimizin ulu gölgesinde tatil yapıp mali hülyalarda dolaşırken birileri atı alıp çoktan ne menzilleri aştı.Eğitimimizi başka modeller ve kapılar arkasında başka ellere bıraktık. Üç aylık, beş aylık planlamalarla, iki – üç yılda bir köklü değişimlerle yeni yeni eğitim modelleri denedik, hala da tam adını koyamadık...

Ödemiş Coğrafyası mı, Coğrafyada Ödemiş mi?

İbni Haldun asırlar önce “Coğrafya kaderdir.”demiş. Bu sözle kastedilen, yaşanılan yerin coğrafi şartlarının, üzerinde yaşayan insanların hayatına, yaşamının her noktasına tesir etmesidir. Bu söz ile kastedilen konular, genel olarak jeopolitik coğrafyanın alanına girer. Ülkelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri açısından ele alındığında hangi iklim kuşağında olduğunuz, yörenizde hangi doğal kaynaklara sahip olduğunuz veya olmadığı..

KİTLE KÜLTÜRÜ YA DA KÜLTÜR YOZLAŞMASI

Kapitalizmin ortaya koyduğu üret-sat ve tüket modeli maalesef günümüzde bir kitle kültürüdoğurmuştur. Kitle Kültürü ve Kültür Endüstrisi, Sanayileşme, kentleşme, modernleşme süreçlerine bağlı olarak gelişen kitle kültürü, modernleşme sürecini tamamlamış toplumlarda, popüler kültüre ve sonuçta da kitle kültür&am..