Beydağ’da Ahilik Haftası Kutlandı

Beydağ’da Ahilik Haftası Kutlandı

Beydağ’da Ahilik Haftası Kutlandı

Beydağ İlçesinde esnaflığın geçmişten günümüze uzanan en güzel geleneği olan Ahilik Haftası etkinliği Beydağ Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşen etkinlik ile kutlandı.

Beydağ Halk  Eğitim Merkezi  ve Beydağ Mesleki  Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen Ahilik  Haftası  kutlama  etkinliğine, Beydağ  Belediye Başkanı Feridun  Yılmazlar,  Beydağ Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü  Erhun  Yıldız, Beydağ İlçe  Jandarma  Komutanı  Jandarma Kıdemli Başçavuş Mesut Ertekin, Beydağ İlçe Milli  Eğitim Sunullah Desticioğlu,  Beydağ İlçesindeki  kamu kurum  ve daire amirleri katıldılar.

GÜNÜN MANA VE ÖNEMİNİ  ANLATAN KONUŞMAYI CEMAL GILIÇ  GERÇEKLEŞTİRDİ.

Beydağ’da yapılan etkinlikte günün mana  ve önemini anlatan Beydağ  Mesleki  Eğitim Merkezi Müdürü  Cemal Gılıç “Ahilik, temelleri 13. yüzyılda Kırşehir’de atılmış olan ve daha sonra tüm Anadolu, Balkanlar ve Kırım’a yayılan; toplumu, birçok yönden etkileyen Türk kültürüne özgü bir oluşumdur. Türk toplumunu yapısında adeta kurumsallaşan ve önemli bir yer edinen, topluma yön veren ve etkileri günümüze kadar ulaşan Ahilik Kültürü haftasını kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Ahi kardeş demektir  Helâl lokma yemektir.

Ahi Arapça kardeş, Türkçe cömert, eli açık  anlamına gelmektedir. Ahi Evran 1171 yılında Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen alperenlerden biri de Ahi Evran'dır. Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirleri gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Asıl mesleği debbağlıktır. Selçuklu  Devleti zamanında Ahi Evran'ın esnafın piri olarak kazandığı ün Anadolu, Rumeli, balkanlar ve Kırım'a kadar yayılmıştır. Ahi Evran, Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen sanatkâr ve tüccarların dayanışmasını sağlamıştır. Onlar arasında sağlam bir birlik oluşturarak kaliteli mal üretmelerini teşvik etmiştir. Daha sonra Kırşehir'e yerleşerek vefat edinceye kadar burada yaşamıştır. Ahi Evran’ın Anadolu’da kurduğu Ahilik teşkilatının asıl amacı ilim ve bilgiyi insanlığın hizmetine sunmaktı. Bir konuyu da sizlere sunmadan geçemeyeceğim.1250 yıllarında dünyanın ilk kadın sivil toplum örgütü Kayseri’de XIII. Yüzyılın ilk yarısında Fatma Bacı tarafından kurulan Bacıyan-ı Rum’dur. Yani Rum Bacıları örgütüdür.  O tarihlerde Anadolu, İslam dünyasında Rum diyarı olarak adlandırılmaktaydı. Bacıyan-ı Rum Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın Şeyh Nasırüddin Mahmut eşidir. Eğitimin olmazsa olmazlarından  Rol Model Olmak; Ahilikte her mesleğin bir piri olduğu kabul edilirdi.  Burada yine eğitimde rol modelin ne kadar önemli olduğu bir defa daha vurgulanmaktadır. Ahilik Teşkilatında, Çıraklık dönemi 1001 gündü. Çırak süresini doldurup sanatında kalfalığa yükselecek bilgiye kavuştuktan sonra bir imtihanla kalfalığa yükselirdi. Kalfalık dönemi 3 yıl idi . Bu sürede kalfalık eğitimlerini başarıyla tamamlayıp, ustalığa yükselmek için sınav niteliğinde bir törene katılırdı. Bu törende kalfa kendi sanatı ile ilgili kendi eli ile yaptığı bir eseri hazırlar, Ahi Baba vekilinin Başkanlık ettiği ustalar meclisine sunar, toplanan ustalar tarafından beğenildiğinde genç kalfa ustalığa yükselir, Ahi Baba tarafından ustalığa yükselen meslek erbabının kulağına şu sözleri söylerdi. Harama bakma, haram yeme, haram içme, yalan söyleme büyüklerinden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol, dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma, kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendine muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol derdi. Ahilerde, ahilerin ilk ahi olma törenlerinde, kalfanın usta oluşu törenlerinde olduğu gibi, kuşak (şed yada önlük) kuşatma işlemi vardı. Özellikle yüksek rütbeli yö­neticiler, dahası hükümdarlar ahi olurlarken, dönemin büyük ahi, bil­ginlerinin elinden şed (kuşak) kuşanarak ahi unvanı alırlardı. Ahi teşkilatının kurucusu Ahi Evran, esnafın denetlenmesine ve özellikle de eğitilmesine, çok büyük bir önem vermiştir. Her esnafın sağlam iş yapıp yapmadığını, müşterilere karşı davranışlarını kontrol etmiş, üretilen malların kaliteli ve aynı standartta olmasına çalıştığı gibi çalıştırılacak çırak sayısı da standarda bağlanmıştır. Ahilik, birlik, kardeşlik, dostluk, insanlık gibi değerleri merkezine alan bir oluşumdur. Ahiliğin yaygınlaştırılması, felsefesinin her kesime kabul ettirilmesi için çabalamalı ve esnafımıza sahip çıkmalıyız. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır.

Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı, kalite belgesi, müşteri memnuniyeti gibi kavramları Batıya aktaran birikim Ahilik kültürüdür. Önemli olan doğruyu ve faydalı olan şeyleri yapmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Tarihte nereden nereye geldik bunlara bakmamız gerekmektedir. Ahilik haftası, kendimize gelmek, değerlerimizi, kurallarımızı ve geleneklerimizi yeniden gözden geçirme konusunda vesile olmasını diler. Esnaf ve sanatkârımızın ahilik prensipleri üzere ticaret yapmalarını dilerim.” dedi.

Beydağ ilçesinde  yapılan etkinlikte bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının  okunması, günün  mana ve önemini anlatan konuşmaların yapılması, Ahilik ile ilgili olarak şiirlerin öğrenciler tarafından okunması, Ödül töreni ve etkinliğe katılanlara  çeşitli ikramların  sunulması  yer aldı.

Haber : Turgay Konuralp

 

 

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.