Ödemiş’te “2023 Vizyon Belgesi Işığında Yeni Orta Öğretim Sistemi” Konulu Konferans

Ödemiş’te “2023 Vizyon Belgesi Işığında Yeni Orta Öğretim Sistemi” Konulu Konferans

Ödemiş’te “2023 Vizyon Belgesi Işığında Yeni Orta Öğretim Sistemi” Konulu Konferans

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir İl Mesleki Eğitim Akademisi işbirliği gerçekleşen “2023 Vizyon Belgesi Işığında Yeni Orta Öğretim Sistemi” konulu konferans  Ödemiş Belediyesi  Kültür Merkezi salonunda gerçekleşti.

Ödemiş İlçesinde 2 gün boyunca sürecek etkinlikte konferansların yanında, söyleşiler, imza günü, öğrencilerin hazırladığı fotoğraf sergisi, Birgi gezisi ve programın 2. Gününde  Ödemiş Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Anadolu Lisesinde, öğrenciler ile eğitim teknikleri, İlçeye bağlı  Bademli Ortaokulunda yine okul öğrencileri ile eğitim teknikleri programı Yapılacağı bildirildi.

Ödemiş Belediyesi Kültür merkezinde gerçekleşen konferansın ilk gününde, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin konuşmasının yanı sıra program dahilinde, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Adem Çelik’in “2023 Vizyon Belgesi Işığında, Yeni Orta Öğretim Sistemi” konulu konuşması, Dr. Ferah Güçlü Yılmaz’ın “21. Yüzyılda Değişen Dünyada  Öğretmen ve Öğrenci Olmak“ konulu konuşması, Prof. Dr. Ayhan  Aydın’ın “Sahne Sanatı Olarak  Öğretmenlik“ konulu konuşması ile yine program dahilinde Prof. Aydın söyleyişi ve imza ayrıca öğrencilerin hazırladığı  fotoğraf sergisi yer aldı.

ÖDEMİŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GENGÖRÜ  EĞİTİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü  eğitimin  önemli bir memleket meselesi olduğunu dikkat çeken Milli Eğitim Müdürü Gengörü “ Ödemiş ve çevresinde 200 idareci ve 1600 öğretmenle eğitim hizmetini veriyoruz.Burada 2 gün boyunca sürecek İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleşen bu etkinlikte, Mesleki  Gelişim Akademisi kapsamında “2023 Vizyon Belgesi Işığında Yeni Orta Öğretim Sistemi” konulu konferansımızla birlikte program dahilinde çeşitli etkinlikler yapılması hedeflenmektedir.”dedi.

İzmir  İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi “Peygamber efendimiz eğitimcilere değer verirdi. O günden bu güne kadar süreçte, ülkemizin büyük kurtarıcısı Atatürk’te eğitime ve öğretmenlere değer verirdi. Bizler bakanlığımızın hedeflediği projeleri yine aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Günün getirdiği teknolojik yeniliklerle eğitimcilerin en büyük görevleri arasında aklı selim kalbi selim Öğrenciler yetiştirmek olduğunu inancındayız. Ayrıca yine bakanlığın 2013 vizyonundaki tasarı beceri atölyeleri İzmir’e bağlı bir çok merkezlerde açılmasıyla, çocuklarımızı zevk sahibi bir eğitim yapmalarını sağlanmaktadır.  Tabii ki bizler çocuklarımızı yetiştirirken, çocukları kalbinden yakalamamız gerekir. Sizler bu işin mutfağındasınız. Öğretmenlerin de  iyi bir eğitim vermelerinde de müdür ve idarecilere bir takım görevler düşmektedir.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Danışmanı  Dr. Adem Çiçek, çocukları bugüne uyandırmak için 2023 vizyonu belgesinin ortaya konulduğunu ifade ederek, “Burada okul hocalarımızın, idarecilerimizin, öğretmenlerimizin, siyasilerimizin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hepsinin görüşü alınarak önümüzdeki üç ve beş yıllık sürecin ortaya konulduğu, belki de Cumhuriyet tarihinin ilk belgelerinden bir tanesidir. Çocuklarımızın geleceği güçlü ve üreten Türkiye için çabalayacaksak burada en önemli etkinin öğretmenlerimizin olacağını bilmemiz gerekiyor. Bu etkiyi çocuklarımıza nasıl aktarırız görmemiz gerekir, biz işin başrolünde yoksak arka kapılar ardından birileri bu işin başrolünü kapıyor. Açık söylemek lazım, başrolün sonucunda bizim kontrolümüzde olmayan bir güçte çıkıyor,  O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı, okul, öğretmenler olarak çocuklarımıza kendi kontrolümüzde devletin ideolojisini, kendi ideolojilerimizin dışında tutarak, çocuklarımıza işlememiz gerekiyor.” Dedi.

Dr. Ferah Güçlü Yılmaz “Günümüzde eğitim sistemindeki okulların kendilerinden beklenenleri yerine getirmesi, bir işletme gibi he zaman daha kaliteli, verimli, başarılı olması beklenilmektedir. Zamanının bilgi çağını yakalamış aynı zamanda geleceğe yön verebilecek bireyler yetiştirmenin yolu yöntemi konusunda ise farklı eğitim programları gelişmektedir. Diğer taraftan eğitimdeki gelişmenin başlatılabilmesi için var olan durumun doğru tespit edilmesi, güçlü ve zayıf noktaların ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bununla birlikte zayıf yönlerin iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri doğru noktalarda ve doğru şekilde ele alınması da şarttır. Eğitim sistemimizin geliştirilmesi için yönetim süreçlerinin değerlendirme boyutuna getirilmeye çalışılan değişikliklerin ne düzeyde doğru noktaları yakaladığını tespit etmek, gelişmenin de düzenini gösterecektir. Bu nedenle gerek iş dünyasında gerekse kamusal alanda kullanılan edim değerlendirme yöntemlerinden çoklu veri kaynaklarına dayalı edim değerlendirme yönteminin eğitim sistemimize uyarlanma çalışmalarını iyi değerlendirmek gerekmektedir. Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde desteklerini ve sabırlarınıDenetmen, yönetici ve öğretmenlerin okulun çoklu veri kaynaklarına dayalı edim değerlendirme modelindeki eğitim ortamları, yönetim planlamaları, öğretim etkinlikleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, karar verme ve koordinasyon boyutlarına ilişkin algı ve beklentileri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Yöneticilerin, eğitim ortamlarına ilişkin algıları cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Ancak kıdem değişkenine göre karşılaştırıldığında 24 yıl ve altındaki ve üstündeki kıdeme sahip yöneticiler arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Yöneticilerin eğitim ortamlarına ilişkin beklentileri, belirtilen değişkenlere göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin eğitim ortamlarına ilişkin algı ve beklentileri arasında cinsiyet, okul türü, mesleki kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Yöneticilerin yönetim planlamaları ve uygulamaları boyutuna ilişkin algı ve beklentileri, cinsiyet, okul türü ve mesleki kıdem değişkenlerine göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin yönetim planlamaları ve uygulamaları boyutuna ilişkin algı ve beklentileri, cinsiyet okul türü, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yöneticilerin öğretim etkinlikleri boyutuna ilişkin algıları, cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın olmadığı ancak kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Yöneticilerin öğretim etkinlikleri boyutuna ilişkin beklentileri, belirtilen değişkenlere göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin öğretim etkinlikleri boyutuna ilişkin algı ve beklentileri cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin öğretim etkinlikleri boyutuna ilişkin beklentileri arasında da okul türü değişkenine göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen, algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yöneticilerin okulun çoklu veri kaynaklarına dayalı edim değerlendirme modelindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri boyutuna ilişkin algı ve beklentileri cinsiyet, okul türü, mesleki kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık yoktur. Öğretmenlerin, okulun çoklu veri kaynaklarına dayalı edim değerlendirme modelindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri boyutuna ilişkin algı ve beklentileri cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık yoktur. Öğretmenlerin, okulun çoklu veri kaynaklarına dayalı edim değerlendirme modelindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri boyutuna ilişkin algı ve beklentileri okul türü değişkenine göre karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık vardır. xiii Yöneticilerin karar verme ve koordinasyon boyutuna ilişkin algı ve beklentileri cinsiyetlerine, kıdemlerine ve çalıştıkları okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin, ‘Karar Verme ve Koordinasyon’ boyutuna ilişkin algı ve beklentileri cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ancak öğretmenlerin ‘Karar Verme ve Koordinasyon’ boyutuna ilişkin beklentileri okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemekle birlikte, algıları okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.”dedi.

Öğretmenliğin önemli bir sahne sanatı olduğunu  ve önemine değinen Prof Dr. Ayhan Aydın Öğretmenlik bir sahne sanatıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünde ifade ettiği gibi, öğretmenler dünyanın en seçkin insanlarıdır diyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ayhan Aydın, okumanın öneminden bahsetti ve çok az okuyan bir toplum olduğumuza vurgu yaptı. Öğretmenlik mesleğinin olması gereken ilkelerinden bahseden ve hayatın matematiğine örnekler veren Prof. Dr. Ayhan Aydın, dünyanın en iyi öğretmenleri olmamız gerektiğini dile getirdi.

Kültür merkezinde yapılan konferans etkinliğinin hemen ardından etkinliğe  katılan okul müdürü ve idareciler öğrencilerin hazırladığı fotoğraf sergisini gezdiler.

Haber : Turgay Konuralp

 

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.