TOR­BA­LI BELEDİYESİ MEV­LA­NA'YI UNUT­MA­DI

TOR­BA­LI BELEDİYESİ MEV­LA­NA'YI UNUT­MA­DI

Tor­ba­lı Be­le­di­ye­si Mev­la­na'yı Anma Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Mev­la­na'yı anma ge­ce­si dü­zen­le­di

Tor­ba­lı Be­le­di­ye­si Mev­la­na'yı Anma Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Mev­la­na'yı anma ge­ce­si dü­zen­le­di.Be­le­di­ye Kül­tür Mer­ke­zi'nde dü­zen­le­nen ge­ce­de büyük mu­ta­sav­vıf Mev­la­na Ce­la­led­din Rumi, ölü­mü­nün 743. yıl­dö­nü­mün­de anıl­dı. Anma ge­ce­si­ne;Kay­ma­kam Aydın Memük,Tor­ba­lı Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Özgür Erman Çağ­lar,Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­gut Buluş ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.Mev­la­na'nın ha­ya­tı­nın an­la­tıl­dı­ğı si­ne­viz­yon gös­te­ri­siy­le baş­la­yan gece, Kuran'ı Kerim ti­la­ve­ti,ila­hi­ler ve Se­ma­zen­le­rin gös­te­ri­le­riy­le son buldu.

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.