Torbalı'yı etkileyen o grevlere lokavt

Torbalı'yı etkileyen o grevlere lokavt

İZBAN gre­vi­nin sona er­me­sin­de bir hafta sonra 22 Kasım'da OHAL kap­sa­mın­da ya­yın­la­nan 678 sa­yı­lı Kanun Hük­mün­de Ka­rar­na­me ile şehir içi ta­şı­ma­cı­lık­ta grev ve lo­kavt­la­rın er­te­len­me­siy­le il­gi­li Ba­kan­lar Ku­ru­lu'na yetki ve­ril­di. Ha­tır­la­na­ca­ğı üzere Tor­ba­lı'da grev büyük sı­kın­tı ya­şat­mış­tı. KHK ile bir­lik­te artık bu grev­ler er­te­le­ne­bi­lecek

İZMİR'DE kasım ayı başında Aliağa-Torbalı arasında banliyö hattında günde 300 bin kişi taşıyan TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak şirketi İZBAN A.Ş.'de 304 işçi 8 gün grev yaptı. Grevden Torbalı'da etkilendi. Toplu sözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle grev kararı alınan İZBAN A.Ş.'de işçiler 8 gün çalışmadı. İZBAN yolcuları mağdur oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ek otobüs seferlerini devreye sokmasına karşın, yolcular sıkıntı çekti. Kriz Ankara'daUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk-İş, Demiryol-İş'in toplantısı sonrası çözüldü, grev sona erdi.

KHK İLE BAKANLAR KUKULUNA YETKİ

İZBAN grevinin sona ermesinde bir hafta sonra 22 Kasım'da OHAL kapsamında yayınlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile şehir içi taşımacılıkta grev ve lokavtların ertelenmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. KHK'de şöyle denildi, "Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya milli güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar."

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI BY-PAS EDİLDİ

SENDİKALAR, Anayasa Mahkemesi'nin 2014'de şehir içi ulaşımda grev yasağını iptal eden kararının KHK ile by-pass edildiği, kararın işçi hakları önünde bir engel olduğu gerekçeleriyle tepki gösterdi. İZBAN grevinin sona ermesinden sonra İzmir şehiriçi toplu taşımacılığın bir başka önemli ayağı olan İzmir Metro A.Ş.'deki toplu sözleşme sürecine yoğunlaşan Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, "Erteleme deniyor ama bu Anayasa Mahkemesi'nin kaldırdığı grev yasağının yeniden tesisisidir. Sendikalara ve işçilere 'Grev yapmayın, şehir içi ulaşımda verilene razı olun' deniyor" dedi.

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.