Şenlikte 1 milyon fidan dağıtıldı

Şenlikte 1 milyon fidan dağıtıldı

Ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen tohum şen­li­ği bu yıla ger­çek­leş­ti­ril­di. Tohum ta­ka­sı yanı sıra; ti­yat­ro gös­te­ri­le­ri, se­yir­lik köy oyun­la­rı, söy­le­şi­ler, kon­ser ve atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­nın da ger­çek­le­şe­ce­ği şen­lik­te 1 Mil­yon fidan da­ğı­tıl­dı

HER yıl geleneksel olarak düzenlenen tohum şenliği bu yıla gerçekleştirildi. Tohum takası yanı sıra; tiyatro gösterileri, seyirlik köy oyunları, söyleşiler, konser ve atölye çalışmalarının da gerçekleşeceği şenlikle ilgili bir açıklama yapan Karaot Tohum Derneği Başkanı Cevdet Önder, “Yıllardır insanların gerçek anlamda sağlıklı gıdalarla beslenmesi için çabalayıp durduk. Endüstriyel tarım yöntemleriyle üretilen gıdalar yüzünden insanların sağlığının bozulmasından duyduğumuz endişeyi her geçen gün dile getirdik. Bu konuda yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bir tohum istasyonunun kurulmasını sağladık. Geçtiğimiz haftalarda İzmir’de düzenlenen takas şenliğinde 1 milyon fide dağıttık” dedi.

 TAKAS YAPILACAK

 BİRÇOK bölgeden gelen katılımcıların, ninelerinden dedelerinden kalma ender tohumlarını başkalarıyla paylaşması, organik üretim yoluyla çoğaltılan yerli çeşit tohumların takas edilmesini sağladıklarını belirten Karaot Tohum Derneği Başkanı Önder, “Unutulmaya yüz tutmuş yerli tohumlar konusunda insanların bilgilendirilmesi, yerel kültür ve lezzetlerin tanıtılması ve geleneksel köylü tarımının yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Tohum Takas Şenlikleri de, İnsanların bu konuda bilinçlerinin artması, çalışmalara destek vermek isteyenlerden gönüllü ekiplerin oluşturulması ve insanlar arası organik bağların kuvvetlendirilmesi amacını taşıyor” diye belirtti.

 FİDELER ÜRETİLİYOR

 ÇEVREYE duyarlı, tükettiği gıdayı sorgulayan ve büyük kentlerde satın aldıkları gıdaların nasıl yetiştirildiği bilmek isteyen herkesi şenliğe beklediklerini vurgulayan Önder, “Tohumlarımızın yaygınlaşması için mücadele veriyoruz. Bunlar arasındaki çalışmalarımız arasında Aydın Belediyesi iş birliğiyle ortak bir çalışma yaptı. 2016 yılı başından bu yanan organik ve yerli tohumlardan oluşan 50 milyon fide oluşturdu. Belediye, karpuz, kavun, lahana, şeftali, domates, biber, elma, patlıcan ve salatalık gibi çok sayıda fideleri vatandaşlara dağıttı. Bu bizim için çok önemli bir projeydi. Buna benzer projelerimizi devam ettirip, tohumlarımızı dünyaya tanıtacağız” şeklinde konuştu. Amede ALPAGUT

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.