111 projeyi geçtiler desteği aldılar!

111 projeyi geçtiler desteği aldılar!

Tor­ba­lı Mes­le­ki Tek­nik ve Ana­do­lu Li­se­si Elekt­ro­nik Tek­no­lo­ji­si Alanı ön­der­li­ğin­de ha­zır­la­nan 'Tor­ba­lı Oto­mas­yon eği­ti­miy­le ta­nı­şı­yor pro­je­si İzmir Kal­kın­ma Ajan­sı ta­ra­fın­dan des­te­ğe hak ka­za­nan okul pro­je­sin­den biri oldu. İzmir ge­ne­lin­de­ki 111 pro­je­yi geçen okul İZKA'dan des­te­ği aldı

TORBALI Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Elektronik Teknolojisi Alanı önderliğinde hazırlanan 'Torbalı Otomasyon eğitimiyle tanışıyor projesi İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteğe hak kazanan okul projesinden biri oldu. Bu proje ile Torbalı'nın göğsünü kabartan okulun, çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak. Düzenlenen yarışmaya  İzmir genelinde toplam başvuru sayısı 111 oldu. Bu 111 proje içerisinden seçilen Torbalı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi bir ilki gerçekleştirdi. Okul yönetiminden projeye dair olarak şu açıklama yapıldı, "Projemiz, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan, otomasyon konusunda tecrübeli teknik elemanlar yetiştiren bir kurs merkezi oluşturma amacı taşımaktadır. Torbalı ve Çevresinde bu konuda kurs veren tam donanımlı bir eğitim merkezi, bulunmamaktadır. Projenin sonuçlanmasıyla birlikte bu eksikliğin giderilmesi öngörülmektedir."

PROJE SÜRESİ 12 AY

PROJENİN gerçekleşmesi ile birlikte olacakları listeleyen okul yöneticileri, "Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda okulumuza iki adet tam donanımlı laboratuar (otomasyon ve mikroişlemciler) kazandırılarak, elektrik elektronik teknolojisi alanı eğitmen kadrosunun tamamının yeterlilikleri arttıracak. Bu sebeple piyasa ile ilişkilerini güçIendirecek, mezun öğrencilerimizin iş bulma olanakları artacak. Torbalı işgücü piyasasında çalışan elektrik elektronik ve bilgisayar teknisyenlerinin otomasyon konusundaki eksiklerini giderebilecekleri bir kurs merkezi oluşturulmuş olacaktır" dedi.

YÜZLERCE KİŞİ YARARLANACAK

HEDEF gruplarından da bahseden yetkililer, "Hedef gruplarımızın başında Torbalı yöresinde yaşayan veya bu bölgede iş arayan, elektrik, elektronik veya bilişim alanlarında mesleki eğitimini almış, işsiz kişiler gelmektedir. İlk etapta 12 kişilik iki grup halinde 24 işsiz meslek elemanına kurs hedeflenmiştir.İkinci hedef grubumuz Otomasyon teknolojileri konusunda eğilim alma sıkıntısı çeken bakım onarım teknik elemanlarıdır. Burada da 12 kişilik 3 grup halinde 36 teknik elemana 2-3 günlük seminer veya atölye çalışmaları aracılığıyla ulaşmak hedeflenmiştir. Bu kişilerin yani sıra projenin uygulanması esnasında, okulumuz elektrik elektronik teknolojisi alanı endüstriyel bakım onarım dalı öğrencileride bu laboratuvarlarda eğitim göreceklerdir. Buradaki yaralanıcı sayısı 72 öğrencidir" şeklinde açıklamalarda bulundu. KEMAL COŞAR

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.