Üniversiteye kenetlendik

Üniversiteye kenetlendik

Tor­ba­lı’da 4 yıl­lık bö­lüm­ler­den olu­şan bir fa­kül­te ol­ma­sı ko­nu­sun­da bir­çok va­tan­daş hem­fi­kir. İlçe­mi­zin Üni­ver­si­te is­te­ği Ve­ki­li­miz Atil­la Kaya ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adnan Yaşar Gör­mez ta­ra­fın­dan her plat­form­da dile ge­ti­ri­li­yor. AK Parti Tor­ba­lı İlçe Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Yadık il­çe­nin üni­ver­si­te mü­ca­de­le­si için tam des­tek ver­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.

UZUN zamandır Torbalı gündeminde sık sık yerini alan “ Üniversite “ konusu tekrar gündeme geldi. Torbalı’da 4 yıllık bölümlerden oluşan bir fakülte olması konusunda birçok vatandaş hemfikir. Kentleşmenin ivme kazandığı Torbalı’da İZBAN’ın gelişiyle Torbalı ile bir bütün hâline gelindi. Ulaşım teknolojisinin artması ve 63 şehirden daha büyük ekonomisinin olması üniversite gereksinimini perçinliyor. Yaklaşık 10 yıldır bu konunun zaman zaman ilçe gündemine taşındığını söyleyen vatandaşların hepsi üniversitenin Torbalı için büyük bir kazanç olacağına inanıyor. İlçemizin Üniversite isteği Vekilimiz Atilla Kaya ve Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez tarafından her platformda dile getiriliyor.

'NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ'

AK PARTİ Torbalı İlçe Başkan Yardımcısı Ali Yadık ilçenin üniversite mücadelesi için tam destek verdiklerini belirtti. Konuyla ilgili olarak konuşan Yadık, "Sayın vekilimiz üniversite konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Sesimizi meclise taşıyor. Ayrıca kritik görüşmelerin de altına imza atıyor. Biz de Torbalı halkı olarak üniversite konusunda büyük arzu içerisindeyiz. Umarım gelişmeler sonucunda Torbalımız üniversite hayaline kavuşacak. Biz de elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Torbalı'ya bu büyük projenin gelmesi için sonuna kadar destek vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. KEMAL COŞAR

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.