Hırsızlığa karşı güvenlik kamerası

Hırsızlığa karşı güvenlik kamerası

Er­tuğ­rul Ma­hal­le­si Mümin Mes­cit ca­mi­si­ne ta­kı­lan gü­ven­lik ka­me­ra­sı hır­sız­lı­ğın gel­di­ği bo­yu­tu göz­ler önüne ser­me­ye yetti. İslam ve Türk kül­tü­rün­de önem­li bir yeri olan, gü­ven­lik açı­sın­dan şüphe dahi du­yul­ma­yan ca­mi­ler artık hır­sız­la­rın uğrak nok­ta­sı ha­li­ne geldi.

SON zamanlarda ilçe genelinde artan hırsızlık olayları nedeniyle kamera satışları büyük artış gösterdi. Çiftçiler bile artık tarlalarına güvenlik kameraları takmaya başlarken önceki gün Ertuğrul Mahallesi’nde camiye takılan güvenlik kamerası hırsızlığın geldiği boyutu gözler önüne sermeye yetti. Gerek ibadet yapılan yer olması gerek ise inancımızda kutsal olması nedeniyle hırsızların, hırsızlık amacıyla içine girmediği camilerde sık sık soygunlar yaşanınca cemaat ve din adamları çareyi güvenlik kamerası takmakta buldu. Merkez Cami’de bile imam camideki hırsızlıklara karşı bir ilan cama yapıştırırken, tüm camiler artık bu soygunlara karşı önlem almaya başladı.

 CAMİLER HIRSIZLARIN UĞRAK NOKTASI

 İlçe genelinde birçok camiye takılan güvenlik kamerası Ertuğrul Mahallesi Mümin Mescit Cami’sine takıldı. Hem İslam hem de Türk kültüründe önemli bir yeri olan, güvenlik açısından şüphe dahi duyulmayan camiler artık hırsızların uğrak noktası haline geldi. Eskiden ayakkabı hırsızlıklarıyla gündeme gelinse de camiler şimdilerde çinilerden, klimalara, sadaka kutularından elektronik cihazlara kadar her şey camilerden çalınmaya başladı. Cemaat ve din görevlileri hırsızlara karşı çözümü artık güvenlik kamerasıyla bulmaya başladı.

 GÜVENLİK ÖNEMİ

 Son zamanlarda camilere kadar dadanan hırsızlar nedeniyle camiler bir bir önlem almaya başladı. Önce anahtarlı ayakkabı dolaplarını camilere yerleştiren cami cemaati ve yetkilileri daha sonra iç kapıyı kilitlemekte çözümü bulmuştu. Buna rağmen hırsızlıklarla baş edilememesi nedeniyle caydırıcı özelliği bulunan güvenlik kameraları camilere takılmaya başlandı. İlçe genelinde yaşanan hırsızlık olaylarından nasiplenmek istemeyen cami görevlileri, önceki gün güvenlik kamerasıyla önlem almaya çalıştı. Amede ALPAGUT

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.