Çalışkan azadan bir müjde daha

Çalışkan azadan bir müjde daha

içe­ri­sin­de Şe­hit­ler Ma­hal­le­si­ne önem­li bir müjde veren 1. Aza Murat İnce­ler, ma­hal­le­de­ki bir çok so­ru­nun çö­züş­me­si için gi­ri­şim­le­ri­ne devam edi­yor. Şe­hit­ler ma­hal­le­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan mey­dan pro­je­si­nin öne çe­kil­me­si­ni sağ­la­yan İnce­ler'in gi­ri­şim­le­ri ile ma­hal­le­ye açık düğün sa­lo­nu ya­pı­la­cak

GEÇTİĞİMİZ Hafta içerisinde Şehitler Mahallesine önemli bir müjde veren 1. Aza Murat İnceler, mahalledeki bir çok sorunun çözüşmesi için girişimlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile görüşen İnceler, Şehitler mahallesinde yapılması planlanan meydan projesinin öne çekilmesini sağladı. Ayrıca Şehitlerde bulunan okulun bahçesine de bir halı saha yapılacak. Bu projenin en önemli ayaklarından birisi de meydan içerisinde yapılması planlanan yazlık düğün salonu. Artık Şehitler Mahallesi de açık havada düğün yapabilecekleri güzel bir salona sahip olacak.

DÜĞÜN SALONU YAPILACAK

DÜĞÜN maliyetlerinde önemli yer tutan salon kiraları ve yer yokluğu nedeniyle düğünlerin sokaklarda yapıldığını, gürültü kirliliğinin vatandaşların yoğun şikâyetlerine neden olduğunu belirten Torbalı Belediyesi yetkilileri, sorunu çözmek için her mahalleye modern bir düğün salonu inşa etmeyi amaçladıklarını söyledi. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalar içerisinde Torbalı'da sokak düğünleri de tamamen yasaklanmıştı. Şehitler Mahallesinin meydan projesi kapsamında yapılacak düğün salonu sayesinde vatandaşlar merkezde düğün yapmak zorunda kalmayacak. Yada köyde yapanlar da ceza almayacak.

'PARA VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK'

MAHALLE halkına verilen bu güzel müjde büyük sevinç yarattı. Bu müjdeleri mahallesine getiren Şehitler Mahallesi 1. azası Murat İnceler, "Bildiğiniz üzere sokak düğünleri de yasaklandı. Ciddi cezai yaptırımları var. Vatandaşlar gidip düğün salonlarına para ödeyecekti. Ancak girişimlerimiz ile belediyemiz tarafından buraya yapılacak düğün salonu sayesinde bu sorundan kurtulacağız. Vatandaşımız düğün yaparken salona verecekleri 4 ila 6 bin lira arasında değişen ücretlerden kurtulmuş olacak. Mahallem adına Belediyemize teşekkür ediyorum. Şehitler Mahallesi kısa bir süre içerisinde çok güzel bir değişimin merkezi olacak" dedi. KEMAL COŞAR

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.