Bugün İZBAN seferleri durabilir

Bugün İZBAN seferleri durabilir

GEÇTİĞİMİZ gün­ler­de İzmir'de şehir içi ban­li­yö hattı ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nı yapan toplu ula­şım araç­la­rın­dan İZBAN'da çıkan toplu iş söz­leş­me­si kri­zi­nin ar­dın­dan iş­çi­le­rin 8 Kasım’da greve gi­de­cek­le­ri­ni açık­la­ma­sı üze­ri­ne İZBAN yet­ki­li­le­ri de henüz ka­ra­rın çık­ma­dı­ğı­nı, gö­rüş­me­le­rin sür­dü­ğü­nü be­lirt­miş­ti.

GEÇTİĞİMİZ günlerde İzmir'de şehir içi banliyö hattı taşımacılığını yapan toplu ulaşım araçlarından İZBAN'da çıkan toplu iş sözleşmesi krizinin ardından işçilerin 8 Kasım’da greve gideceklerini açıklaması üzerine İZBAN yetkilileri de henüz kararın çıkmadığını, görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş İzmir Şubesi çalışanları ile TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu İZBAN A.Ş. yönetimi arasındaki 6 Haziran 2016 tarihinden bu yana yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

 

İZBAN’DAN ŞU AÇIKLAMA GELDİ

İZBAN A.Ş'den dün bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “İZBAN A.Ş. ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden 3. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, kurumumuzun tüm uzlaşma çabalarımıza karşın; sendika, tekliflerimizi reddetmiştir. Bu nedenle toplu iş sözleşmesi imzalanamamış ve Sendika, 8 Kasım 2016 Salı günü grev yapılması yönünde karar almıştır” denildi. Ayrıca açıklamada “ Kurumumuzun toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki teklifi, enflasyon rakamı ile memurlar ve kamu işçilerine yapılan ücret artışının çok üzerindedir. Ancak Sendika tarafından bu teklifimiz kabul edilmeyerek grev yapılması yönünde ısrar edilmiştir. 7 Kasım 2016 Pazartesi akşamına kadar Sendika’nın bu ısrarından vazgeçmemesi durumunda, yolcularımızın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla, kamuoyuna aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zarureti oluşmuştur.
1) İzmir Büyükşehir Belediyesi, grev süresince elindeki tüm imkânları seferber ederek İZBAN güzergâhındaki ESHOT ve İZULAŞ otobüs seferlerini artıracaktır.
2) İZDENİZ’e bağlı vapur seferleri artırılacaktır.
Özel araçlarını kullanmayı tercih edecek yolcularımızın da, oluşabilecek trafik yoğunluğunu göze alarak erken saatte yola çıkmaları faydalı olacaktır. Yolcularımızın bilet ücretini makul rakamlarda tutabilmek ve İZBAN A.Ş.'nin devam eden yeni tren seti alımı ile Selçuk hattının açılmasına yönelik yeni yatırımları dikkate alarak ve tüm şartları zorlayarak yapmış olduğumuz ücret artış oranının Demiryolu İş Sendikası tarafından sağduyulu hareket edilip kabul edilmesini, kentimizi ve çalışanlarımızı olumsuz yönde etkileyecek grev kararından ise bir an önce vazgeçmesini temenni eder,İzmir kamuoyunun bilgisine sunarız…" şeklinde bildirildi.

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.