Enerji zirvesi!

Enerji zirvesi!

TEDAŞ -GEDİZ Bölge Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Şim­şek, CHP Mec­lis Üyesi Halil Ka­ba­sa­kal ve Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü Elekt­rik Elekt­ro­nik Mü­hen­di­si Hakan İşbi­lir’in de ka­tıl­dı­ğı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adnan Yaşar Gör­mez'in ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı top­lan­tı­da il­çe­nin ener­ji ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ve ener­ji ya­tı­rım­la­rı ko­nu­sun­da is­ti­şa­re ya­pıl­dı

GELDİĞİ günden beri ilçede hizmet veren kurumlar ile ortak çalışmaları ile dikkat çeken

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçenin enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve enerji yatırımları konusunda bir toplantı düzenledi. Toplantıda ilçe için önemli kararların altına imza atıldı. TEDAŞ -GEDİZ Bölge Koordinatörü Mehmet Şimşek, CHP Meclis Üyesi Halil Kabasakal ve Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik Elektronik Mühendisi Hakan İşbilir’ in de katıldığı toplantıda Torbalı'nın enerji kullanımlarında doğan sorunlar, bu sorunların çözümleri ve enerji ihtiyaçları için yeni projeler masaya yatırıldı.

 ÖNEMLİ İSTİŞARELER YAPILDI

 TORBALI da yeni imara açılacak olan ve yeni oluşan yerleşim yerlerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yapılacak yatırımlar görüşüldü. Hızlı büyüyen ve gelişen Torbalı'nın her alanda olduğu gibi Enerji ihtiyacının da artacak olması sebebiyle oldukça verimli geçen toplantıda genel aydınlatma sistemleri ile elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları hakkında da oldukça önemli kararlar alındı.  Düzenlenen toplantıda Enerji konusunda çok önemli istişareler yapıldı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez düzenlenen toplantı ile birlikte Torbalı'nın elektrik enerjisi anlamında çok önemli yatırımlara ev sahipliği yapacağının altını çizdi. KEMAL COŞAR

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.