Kayıp bankacıda sis perdesi büyüyor

Kayıp bankacıda sis perdesi büyüyor

Es­ra­ren­giz şe­kil­de or­ta­dan kay­bo­lan Çay­ba­şı­lı banka me­mu­ru Nev­zat Ak’ın zim­me­ti­ne para ge­çir­di­ğiy­le il­gi­li id­di­alar banka yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ya­lan­lan­dı. Ancak banka yö­ne­ti­mi daha fazla bilgi ver­me­di. Aile­si­nin ka­çı­rıl­dı­ğın­dan şüp­he­len­di­ği Nev­zat Ak’ın or­ta­dan kay­bol­ma­sı ola­yın­da­ki sis per­de­si gi­de­rek bü­yü­yor

DOKUZ gündür kayıp olan Çaybaşılı banka memuru Nevzat Ak’ın esrarengiz şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili sis perdesi daha da artıyor. Bir bankanın Bornova Şubesi’nde memur olarak çalışan Çaybaşılı Nevzat Ak’ın mesai saati içinde aniden yerinden kalkarak dışarıya çıktığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını gündeme getirmiştik. Daha sonra ulusal bir gazete çıkan haber ile Ak’ın, çalıştığı bankada usulsüzlükle zimmetine para geçirdiği iddia edilmişti. Ancak banka yönetimi iddialara cevap vermedi Nevzat Ak’ın üzerine bankanın parasını geçirmesi gibi bir durum hakkında açıklama yapılmadı. Banka yönetimi daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

 BANKA İDDİALARI RET ETTİ

 Evli, bir çocuk babası olan 37 yaşındaki iki üniversite mezunu Nevzat Ak’a ulaşılabilmek için polis geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Ulusal bir gazetede Ak’ın 2 milyon lirayı zimmetine geçirip kaçtığı iddia edilmişti. Hakkındaki iddialar üzerine görüştüğümüz banka yönetimi, iddiaları yalanladı. Zimmete para geçirme gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı. Ancak banka yönetimi daha fazla bilgi vermekten kaçındı. Olayın üzerindeki sis perdesi giderek daha da büyüyor.

 AİLESİ KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYOR

 Nevzat Ak’ın kaybolmadan önce bir telefon görüşmesi yaptığı ve çalıştığı sırada aniden yerinden kalkarak bankadan çıktığı öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Nevzat Ak, bankada çalıştığı sırada telefonu çaldı. Telefon görüşmesi yaparken aniden ayağa kalkan Ak, koşar adımlarla bankadan ayrıldı. Ak’tan bir daha haber alınamadı. Ailesi tarafından Nevzat Ak’ın borcu olmadığı, kumar oynamadığı ve zimmetine para geçirecek bir, insan olmadığı dile getirildi. Genç bankacının kaçırıldığından şüphe eden ailesi, Nevzat Ak’ı her yerde arıyor. HASAN DEMİR

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.